Program Test Manager / Test Management
               
Mange års erfaring med at styring af test-projekter i programmer og på tværs af IT afdelinger. 
               
Er særlig stærk på Teamledelse og altid med fokus på scope, etablering af transparens, rapporteringstruktur og commitment.

Change Management / Procesoptimering
               Stor erfaring med forandringsledelse - specielt i forbindelse med implementering og forankring af 
               strategiske forandringsmål og deres effekt på IT Governance processer.

Kvalitetssikring (QA) / Test Process Improvements
               Mange års erfaring med forbedring og effektivisering af testarbejdet og testafdelinger samt er stærk i processen
               mellem udvikling og test. Har ledet flere testafdelinger i større organisationer.

LEAN / Procesoptimering
               Stor erfaring med implementering og anvendelse af LEAN tavler og møder til at skabe fokus og drive procesforbedringer. 
               Har ledet procesforandringer og forbedringsaktiviteter på tværs af IT afdelinger.

Management / Agile metoder
               Flere års erfaring med at implementere agile metoder, herunder værktøjer samt organisatoriske og 
               ledelsesmæssige forandringer.